Projekt R66

Projekt R66 na stiahnutie tu

 

Z TLAČOVEJ SPRÁVY MINISTERSTVA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR:

„Cestovných ruch je oblasť, ktorú chceme rozvíjať oveľa intenzívnejšie ako doteraz. Potrebujeme zvýšiť konkurencieschopnosť odvetvia a posilniť imidž Slovenska ako dovolenkovej destinácie. Zmysluplnou podporou chceme znásobiť podiel cestovného ruchu na tvorbe HDP a vytvoriť podmienky pre vznik nových pracovných miest,“ povedal Palko.

Kľúčovú úlohu bude v stratégii zohrávať tzv. destinačný manažment. Ide o koordináciu postupu podnikateľskej sféry, miestnej samosprávy a záujmových skupín s cieľom zvýšiť atraktivitu destinácií. Spolupráca sa vykonáva zvyčajne cez oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu. „Štát už nebude podporovať konkrétne hotely či chaty z verejných zdrojov, ale prostriedky bude sústreďovať na rozvoj jednotlivých regiónov,“

povedal F. Palko, štátny tajomík MDVRR SR

My, teda Slovenská asociácia Route 66 sa k programovému vyhláseniu Vlády SR a k slovám štátneho tajomníka Palka hlásime a ako súčať Oblastnej agentúry pre cestovný ruch Stredné Slovensko očakávame aj naplnenie spoločných cieľov.

 

 

 

Partneri