FANTASTICKÁ SK ROUTE 66

Objav najkrajšiu cestu na Slovensku...

! POZOR ZMENA

Konečný termín zasielania prihlášok do veľkej fotografickej súťaže 

MY NA SK ROUTE 66

je 15.decembra 2022 23:59 hod.  

Viac info TU.


Slovenská asociácia Route 66 v spolupráci s OOCR Stredné Slovensko a CBS

vyhlasujú veľkú fotografickú súťaž

MY NA SK ROUTE 66 2022

Viac informácií ako aj pravidlá súťaže sa dozviete TU

PRESS TRIP SK ROUTE 66

Uplynulý víkend (16.-18.júla 2021) sa na SK ROUTE 66 uskutočnil medzinárodný novinársky prejazd, ktorý mal za úlohu ukázať budúcim členským štátom EU ROUTE 66 krásy našej krajiny ale aj poukázať na ciele, ktoré významný projekt EU ROUTE 66 má.  

PRESS TRIP SK ROUTE 66  bol významným podujatím v úsilí o propagáciu myšlienky EU ROUTE 66.

Pod záštitou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andreja Doležala a štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martina Klusa sa uskutočnil PRESS TRIP SK ROUTE 66. Zástupcovia novinárov zo Slovenska, Chorvátska, Maďarska a Poľska absolvovali prejazd slovenskej ROUTE 66, ako aj koridor plánovanej EU ROUTE 66 ako spojenia Jadranského a Baltského mora.

Prezident Slovenskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan na úvod slovenskej časti tripu spolu s primátorom mesta Šahy Štefanom Gregorom prítomné médiá informoval o cieľoch a význame Európskej Route 66. Účastníci navštívili významné miesta, ktorými cesta prechádza. Riaditeľ sekcie mototuristiky Slovenskej asociácie Route 66 Róbert Tánczos predstavil insígnie EU ROUTE 66 konzulke Maďarskej republiky. Zástupca Ministerstva dopravy a výstavby Peter Sárinec ocenil významný prínos projektu pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku, ale aj v rámci celého koridoru cesty EU ROUTE 66. 

Novinárov mimoriadne zaujala prehliadka Národného rehabilitačného centra v Kováčovej, kde si ho v sprievode riaditeľky Oľgy Zábojníkovej mali možnosť prehliadnuť. V tomto centre je poskytovaná špičková pomoc na najvyššej úrovni, m.i. aj obetiam dopravných nehôd.

Podporu projektu vyjadril aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus. Prítomní novinári sa oboznámili aj s Passportom SK ROUTE 66 s ambíciou edície pasu v jednotlivých dotknutých krajinách. Odovzdaním symbolických insígnií chorvátskej ROUTE 66 zástupcovi chorvátskych médií Nevenovi Novakovi sa posilnila idea pre spojenie síl pre CESTU, KTORÁ SPÁJA... Všetci zúčastnení sa zhodli na ústrednej myšlienke, že úspešná realizácia významného a výnimočného projektu EU ROUTE 66 zásadným spôsobom pomôže rozvoju cestovného ruchu a ekonomiky jednotlivých dotknutých krajín.


18. júla 2021, Lopej   

Absolútny víťaz Michal Bobák (v strede) preberá cenu z rúk prezidenta Slovenskej asociácie Route 66, Juraja Smrečana. Vpravo Milan Černák, člen odbornej poroty a technický delegát súťaže
Absolútny víťaz Michal Bobák (v strede) preberá cenu z rúk prezidenta Slovenskej asociácie Route 66, Juraja Smrečana. Vpravo Milan Černák, člen odbornej poroty a technický delegát súťaže

19. júna 2021, Lopej

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom sa uskutočnilo 19. júna v Centrále Slovenskej asociácie route 66 v Lopeji.

Absolútnym víťazom fotosúťaže sa stal Michal Bobák z Brezna, ktorý prebral ocenenie z rúk prezidenta Slovenskej asociácie Route 66 Dr. Juraja Smrečana. 

Vyhlásenie spestrilo vystúpenie tanečnej country skupiny Šerifky a tanečnice tahitských tancov Ori Tahiti Martiny zo Zvolena.

V galériách Vám prinášame víťazné fotografie podľa kategórií.

Galéria VÍŤAZI ABSOLÚTNE PORADIE 

Galéria VÍŤAZI HLASOVANIE ODBORNEJ POROTY

Galéria VÍŤAZI Z HLASOVANIA VEREJNOSTI

VEĽKÁ FOTOSÚŤAŽ MY NA SK ROUTE 66

Slovenská asociácia Route 66 v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko

vyhlasujú

fotografickú súťaž My na SK Route 66.

Cieľom fotosúťaže je priblížiť širokej motoristickej a turistickej verejnosti stredoslovenský a východoslovenský región, ktorým vedie štátna cesta I/66 - SK Route 66.

Krajina, ktorou táto cesta vedie, je bohatá na rôzne prírodné krásy, mestá a obce s bohatou a významnou históriou, miesta cestovného ruchu poskytujúce široké možnosti turistického a športového vyžitia, ale aj miesta ponúkajúce kultúrne a umelecké zážitky. Súťaž je zameraná na krajinársku a dokumentačnú fotografickú tvorbu, fotografiu miestnej architektúry, faunu a flóru v okolí cesty bez rozdielu, či ide o fotografa amatéra alebo profesionála, či je fotografia urobená mobilom, kompaktom alebo zrkadlovkou.

SK  Route 66 pretína Slovensko severo-južným smerom. Jej dĺžka je na území Slovenska 330 km, spája hraničné priechody s Maďarskom v Šahách a s Poľskom v Lysej Poľane. Prechádza mestami Šahy, Dudince, Krupina, Zvolen, Sliač, Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Kežmarok a Spišská Belá. Za hranicou s Poľskom pokračuje smerom do Zakopaného (270 km). Osobitná je "virtuálna časť" z Lopeja do Liptovského Mikuláša (60 km).

Pre koho je súťaž určená ?

Súťaž je určená všetkým, ktorí budú cestovať po SK Route 66 a :

  • navštívia niektoré turistické, športové alebo kultúrne miesto ležiace po trase alebo blízkom okolí SK Route 66
  • zúčastnia sa niektorej turistickej, športovej alebo kultúrnej akcií v obci alebo meste ležiacej po trase a v blízkom okolí SK Route 66
  • navštívia ľubovoľné stravovacie alebo ubytovacie zariadenie ležiace po trase Route 66
  • ich fotografia vznikne v súvislosti s SK Route 66, v miestach ležiacich priamo alebo v blízkom okolí cesty č. 66

Každý účastník súťaže sa zaväzuje súhlasiť s pravidlami súťaže a rešpektovaní nariadení Európske únie a Slovenskej republiky s ochranou osobných údajov osôb zverejnených na fotografiách. Súťaž nie je vekovo ohraničená, osoby, ktoré pre začatím súťaže nedovŕšia 18.-ty rok musia mať pri prihlasovaní do súťaže doložiť súhlas zákonného zástupcu s účasťou v súťaži.

Kedy a ako sa súťaž uskutoční ?

! ZMENA TERMÍNOV !

Odôvodnenie - Organizačný výbor kvôli znovu zavedeniu opatrení voči COVID-19 sa rozhodol predĺžiť termín pre zasielanie fotografií a následne aj termíny pre hodnotenie a vyhlásenie výsledkov.

Súťaž bude prebiehať od 1. augusta do 30. novembra 2020. Súťažné fotografie musia byť vyhotovené v dobe od 1. januára 2020 do 30. novembra 2020.

30. november 2020 je posledným dňom, kedy je možné ešte fotografie spracovať a poslať do súťaže. Súťažné fotografie môžu súťažiaci posielať priebežne v zmysle Pravidiel. Hodnotenie fotografií sa uskutoční v čase od 6. decembra 2020 do 6.januára 2021.

Ako a kam posielať súťažné fotografie ?

Súťažné fotografie posielajú súťažiaci priebežne elektronicky - mailom na adresu

foto@sk-route66.sk

Fotografie zaslané po uvedenom dátume budú zo súťaže vyradené. Fotografie musia byť aktuálne, musia byť vyhotovené v čase od 1. januára 2020 do 30. novembra 2020.

Kedy sa budú hodnotiť fotografie a kedy bude vyhodnotenie súťaže ?

Hodnotenie fotografií sa uskutoční po dodaní všetkých súťažných fotografií v čase od 6. decembra 2020 do 6. januára 2021 23:59 hod. Fotografie bude hodnotiť odborná porota a verejnosť prostredníctvom facebookovej stránky Slovenskej asociácie Route 66.Verejnosť bude uvedené fotografie "lajkovať", za lajk sa považuje akákoľvek ikonka (páči sa mi, super, žasnem, je mi ľúto, cítim s vami, štve ma to) s významom vysvetleným v Pravidlách. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční vo februári 2021 v centrále Route 66 v Lopeji.

Ako budú odmenení víťazi ?

Absolútny víťaz získa víkendový pobyt v centrále SK Route 66 pre 2 osoby v dátume podľa vlastného výberu a 30 minútový fotografický let. Víťazi jednotlivých kategórií budú ocenení vecnými cenami a zážitkovými pobytmi.


Máme nový e-Obchod !

Objednaj si rouťácke vecičky ... :)

Objednaj si niečo pre seba alebo svojich kamarátov .. Poteš sa parádnymi ľahučkými okuliarmi alebo si posvieť na cestu s našim super autíčkom :) Obchodík budeme postupne dopĺňať a aktualizovať. Viac info nájdeš TU.


Pozor, zákruta !

Dňa 4.júna 2020 sme privítali v Centrále SK Route 66 v Lopeji kolektív relácie Pozor, zákruta ! a pod vedením Ľuboša Kasalu sme naživo vysielali túto kultovú reláciu priamo z "miesta činu". Ďakujeme hosťom Jiřímu Pěčovi, Renáte Lobotkovej, Marekovi Modranskému a Zoltánovi Farkašovi. Veríme, že sa Vám vysielanie páčilo a pokiaľ ste ho nestihli naživo tak nech sa páči, prinášame Vám zostrih ...

Európska Route 66

Ďalší kilometer pri realizácii Európskej Route 66 - oficiálne logá štátov 

Cieľom cesty Európska Route 66 je spojiť Baltské a Jadranské more, kde východiskové krajiny budú Chorvátsko a Poľsko a tranzitné krajiny budú Maďarsko a Slovensko. Vytvorením Európskej Route 66 vznikne svetovo ojedinelý a unikátny turistický koridor. Celá iniciatíva a hlavným gestorom tohto projektu je Slovenská asociácia Route 66 s jej prezidentom Jurajom Smrečanom. Jednania s ostatnými stranami sú v pokročilom štádiu a ak im prečíslovanie navrhovanej trasy, na oficiálne číslo štátnych ciest 66, prebehne tak expresne ako sa to stalo na Slovensku pri rozšírení po poľskú hranicu, tak sa v dohľadnej dobe prevezieme po unikátnej ceste. Významný podiel na rozvoji Európskej Route 66 má aj bývalý eurokomisár a minister dopravy Ján Figeľ, za čo mu tiež patrí veľká vďaka. 


Viete ako vyzerá "Slovenská route 66" ? Neviete ? Tak už viete :) 

Mapa SK Route 66
Mapa SK Route 66

Celková dĺžka SK Route 66, čiže štátnej cesty I.triedy číslo 66, je 330 km...

Vedie štyrmi samosprávnymi krajmi a ôsmimi okresmi, z mesta Šahy na maďarskej hranici do Tatranskej Javoriny na poľskej hranici a virtuálnou vetvou do Liptovekého Mikuláša. Ako jediná cesta na svete je spojnicou troch štátov - Maďarsko, Slovensko, Poľsko. Táto cesta jednoznačne patrí medzi najkrajšie cesty na Slovensku či už pre jazdu na motocykli, alebo autom. Slovenská asociácia Route 66 je jediná organizácia, ktorá sa okrem propagácie tejto cesty, intenzívne zaoberá jej kvalitou, bezpečnosťou a ekonomickým rozvojom. Aj preto vnikol projekt SK Route 66, ktorý si vtýčil 7 prioritných osí, ktorými sa riadi a ďalej rozvíja. Viac o projekte si môžete prečítať TU .

Listujeme v histórii...

Tento krát máme pre Vás niečo z našich začiatkov... Tento článok vznikol pri príležitosti odhalenia prvej dopravno - bezpečnostnej a informačnej tabule v Slovenskej Ľupči. 

Zakúp si originálne vecičky SK Route 66

V prípade záujmu prejdi prosím do e-Obchodu :)

Slnečné zrkadlové okuliare SK Route 66

Ľahučké čierno modré slnečné okuliare s jednostrannou potlačou logom SK Route 66. Pecky ! ;)

Cena 5,50 €

Prívesok autíčko so svetielkom SK Route 66

Plastový prívesok v tvare autíčka so svetielkom a logom SK Route 66.

Pekná a praktická vecička :)

Cena 3,00 €

Hrnček SK Route 66

Hrnček na kávičku alebo čajík.

Cena 5,50 €

Kľúčenka SK Route 66

Kľúčenka s obojstranne chráneným logom. Odolná.

Cena 3,50 €

Nášivka SK Route 66

Moto nášivka na bundu, mikinu...

Veľkosť 8 cm x 8 cm

Cena 9 €

DOSTUPNÉ NA OBJEDNÁVKU

O DOBE DODANIA VÁS BUDEME INFORMOVAŤ

Slovenská verzia nášivky SK Route 66

Moto nášivka na bundu, mikinu v slovenskom jazyku.

Veľkosť 8 cm x 8 cm

Cena 9 €

DOSTUPNÉ NA OBJEDNÁVKU

O DOBE DODANIA VÁS BUDEME INFORMOVAŤ

Objednaj si originálne vecičky v našom novom e-Obchode !

Pre prechod do e-Obchodu klikni TU

Galéria

Partneri SK Route 66

Kontakt

Slovenská asociácia ROUTE 66

Ul. Družby 322 , 976 98 Lopej

+421 948 799 710

routesk66@gmail.com