FOTOSÚŤAŽ MY NA SK ROUTE 66 2021

Slovenská asociácia Route 66 v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Banská Bystrica aj v roku 2021 vyhlasujú fotografickú súťaž

My na SK Route 66

Cieľom fotosúťaže je priblížiť širokej motoristickej a turistickej verejnosti stredoslovenský a východoslovenský región, ktorým vedie štátna cesta 66, slovenská Route 66. Krajina, ktorou táto cesta vedie, je bohatá na rôzne prírodné krásy, mestá a obce s bohatou a významnou históriou, miesta cestovného ruchu poskytujúce široké možnosti turistického a športového vyžitia, ale aj miesta ponúkajúce kultúrne a umelecké zážitky. Súťaž je zameraná na krajinársku a dokumentačnú fotografickú tvorbu, fotografiu miestnej architektúry faunu a flóru v okolí cesty bez rozdielu, či ide o fotografa amatéra alebo profesionála, či je fotografia urobená mobilom, kompaktom alebo zrkadlovkou.

SK - Route 66 pretína Slovensko severo-južným smerom. Jej dĺžka je na území Slovenska 330 km, spája hraničné priechody s Maďarskom v Šahách a s Poľskom v Lysej Poľane. Prechádza mestami Šahy, Dudince, Krupina, Zvolen, Sliač, Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Kežmarok a Spišská Belá. Za hranicou s Poľskom pokračuje smerom do Zakopaného.

Autor : © Milan Černák 2020
Autor : © Milan Černák 2020

Pre koho je súťaž určená ?

Súťaž je určená všetkým, ktorí v roku 2020 alebo 2021 cestovali alebo budú cestovať po Route 66 a:

  • navštívili alebo navštívia niektoré turistické, športové alebo kultúrne miesto ležiace po trase R-66 alebo v jej blízkom okolí;
  • zúčastnili sa alebo zúčastnia sa niektorej turistickej, športovej alebo kultúrnej akcií v obci alebo meste ležiacej po trase R-66 alebo v jej blízkom okolí;
  • navštívili alebo navštívia ľubovoľné stravovacie alebo ubytovacie zariadenie ležiace po trase R-66;
  • ich fotografia vznikla v súvislosti s R-66, v miestach ležiacich priamo alebo v blízkom okolí cesty č. 66.
Autor : © Michal Bobák 2020
Autor : © Michal Bobák 2020

Súťaž je medzinárodná, dorozumievací jazyk je slovenčina a angličtina. Každý účastník súťaže sa zaväzuje súhlasiť s pravidlami súťaže a rešpektovaní nariadení Európske únie a Slovenskej republiky s ochranou osobných údajov osôb zverejnených na fotografiách. Súťaž nie je vekovo ohraničená, osoby, ktoré pre začatím súťaže nedovŕšia 18.-ty rok musia mať pri prihlasovaní do súťaže doložiť súhlas zákonného zástupcu s účasťou v súťaži.

Kedy a ako sa súťaž uskutoční ?

Súťaž bude prebiehať od 1. júla do 30. novembra 2021. Súťažné fotografie musia byť vyhotovené v dobe od 1.decembra 2020 do 30. novembra 2021, ktorý je posledným dňom kedy je možné ešte fotografie spracovať a poslať do súťaže.

Súťažné fotografie môžu súťažiaci posielať priebežne v zmysle Pravidiel. Hodnotenie fotografií sa uskutoční v čase od 6. decembra 2021 do 6. januára 2022.

Autor : © Martin Caban 2020
Autor : © Martin Caban 2020

Ako a kam posielať súťažné fotografie ?

Súťažné fotografie posielajú súťažiaci priebežne elektronicky - mailom na emailovú adresu 

foto@sk-route66.sk  

Fotografie zaslané po uvedenom dátume budú zo súťaže vyradené. 

Autor : © Eva Miháliková 2020
Autor : © Eva Miháliková 2020

Kedy sa budú hodnotiť fotografie a kedy bude vyhodnotenie súťaže ?

Hodnotenie fotografií sa uskutoční po dodaní všetkých súťažných fotografií v čase od 6. decembra 2021 00:00 hod do 6. januára 2022 23:59 hod.

Fotografie bude hodnotiť odborná porota a verejnosť prostredníctvom facebookovej stránky Slovenskej asociácie Route 66  preklik TU 

Verejnosť bude súťažné fotografie "lajkovať", za lajk sa považuje akákoľvek ikonka (páči sa mi, super, žasnem, je mi ľúto, cítim s vami, štve ma to) s významom vysvetleným v Pravidlách.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v marci 2022 v Centrále Route 66 v Lopeji, ul. Družby 322. V prípade nepredvídaných okolností si organizátori vyhradzujú právo zmeny termínu slávnostného vyhlásenia.

Ako budú odmenení víťazi ?

Víťazi jednotlivých kategórií budú ocenení vecnými a zážitkovými cenami.