VEĽKÁ FOTOSÚŤAŽ MY NA SK ROUTE 66


Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien fotosúťaže MY NA SK ROUTE 66

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom sa uskutočnilo 19. júna v Centrále Slovenskej asociácie route 66 v Lopeji.

Absolútny víťaz Michal Bobák (v strede) preberá cenu z rúk prezidenta Slovenskej asociácie Route 66, Juraja Smrečana. Vpravo Milan Černák, člen odbornej poroty a technický delegát súťaže
Absolútny víťaz Michal Bobák (v strede) preberá cenu z rúk prezidenta Slovenskej asociácie Route 66, Juraja Smrečana. Vpravo Milan Černák, člen odbornej poroty a technický delegát súťaže

Absolútnym víťazom fotosúťaže sa stal Michal Bobák z Brezna, ktorý prebral ocenenie z rúk prezidenta Slovenskej asociácie Route 66 Dr. Juraja Smrečana.

Vyhlásenie spestrilo vystúpenie tanečnej country skupiny Šerifky a tanečnice tahitských tancov Ori Tahiti Martiny zo Zvolena. 

V galériách Vám prinášame víťazné fotografie podľa kategórií. 

Galéria VÍŤAZI ABSOLÚTNE PORADIE  

Galéria VÍŤAZI HLASOVANIE ODBORNEJ POROTY 

Galéria VÍŤAZI Z HLASOVANIA VEREJNOSTI 


Slovenská asociácia Route 66 v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko

vyhlasujú

fotografickú súťaž My na SK Route 66 2020

Cieľom fotosúťaže je priblížiť širokej motoristickej a turistickej verejnosti stredoslovenský a východoslovenský región, ktorým vedie štátna cesta I/66 - SK Route 66.

Krajina, ktorou táto cesta vedie, je bohatá na rôzne prírodné krásy, mestá a obce s bohatou a významnou históriou, miesta cestovného ruchu poskytujúce široké možnosti turistického a športového vyžitia, ale aj miesta ponúkajúce kultúrne a umelecké zážitky. Súťaž je zameraná na krajinársku a dokumentačnú fotografickú tvorbu, fotografiu miestnej architektúry, faunu a flóru v okolí cesty bez rozdielu, či ide o fotografa amatéra alebo profesionála, či je fotografia urobená mobilom, kompaktom alebo zrkadlovkou.

SK Route 66 pretína Slovensko severo - južným smerom. Jej dĺžka je na území Slovenska 330 km, spája hraničné priechody s Maďarskom v Šahách a s Poľskom v Lysej Poľane. Prechádza mestami Šahy, Dudince, Krupina, Zvolen, Sliač, Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Kežmarok a Spišská Belá. Za hranicou s Poľskom pokračuje smerom do Zakopaného (270 km). Osobitná je "virtuálna časť" z Lopeja do Liptovského Mikuláša (60 km).

Pre koho je súťaž určená ?

Súťaž je určená všetkým, ktorí budú cestovať po SK Route 66 a :

  • navštívia niektoré turistické, športové alebo kultúrne miesto ležiace po trase alebo blízkom okolí SK Route 66
  • zúčastnia sa niektorej turistickej, športovej alebo kultúrnej akcií v obci alebo meste ležiacej po trase a v blízkom okolí SK Route 66
  • navštívia ľubovoľné stravovacie alebo ubytovacie zariadenie ležiace po trase Route 66
  • ich fotografia vznikne v súvislosti s SK Route 66, v miestach ležiacich priamo alebo v blízkom okolí cesty č. 66

Každý účastník súťaže sa zaväzuje súhlasiť s pravidlami súťaže a rešpektovaní nariadení Európske únie a Slovenskej republiky s ochranou osobných údajov osôb zverejnených na fotografiách. Súťaž nie je vekovo ohraničená, osoby, ktoré pre začatím súťaže nedovŕšia 18.-ty rok musia mať pri prihlasovaní do súťaže doložiť súhlas zákonného zástupcu s účasťou v súťaži.

Kedy a ako sa súťaž uskutoční ?

! ZMENA TERMÍNOV !

Odôvodnenie - Organizačný výbor kvôli znovu zavedeniu opatrení voči COVID-19 sa rozhodol predĺžiť termín pre zasielanie fotografií a následne aj termíny pre hodnotenie a vyhlásenie výsledkov.

Súťaž bude prebiehať od 1. augusta do 30. novembra 2020. Súťažné fotografie musia byť vyhotovené v dobe od 1. januára 2020 do 30. novembra 2020.

30. november 2020 je posledným dňom, kedy je možné ešte fotografie spracovať a poslať do súťaže. Súťažné fotografie môžu súťažiaci posielať priebežne v zmysle Pravidiel. Hodnotenie fotografií sa uskutoční v čase od 6. decembra 2020 do 6.januára 2021.

Ako a kam posielať súťažné fotografie ?

Súťažné fotografie posielajú súťažiaci priebežne elektronicky - mailom na adresu

foto@sk-route66.sk

Fotografie zaslané po uvedenom dátume budú zo súťaže vyradené. Fotografie musia byť aktuálne, musia byť vyhotovené v čase od 1. januára 2020 do 30. novembra 2020.

Kedy sa budú hodnotiť fotografie a kedy bude vyhodnotenie súťaže ?

Hodnotenie fotografií sa uskutoční po dodaní všetkých súťažných fotografií v čase od 6. decembra 2020 do 6. januára 2021 23:59 hod. Fotografie bude hodnotiť odborná porota a verejnosť prostredníctvom facebookovej stránky Slovenskej asociácie Route 66.Verejnosť bude uvedené fotografie "lajkovať", za lajk sa považuje akákoľvek ikonka (páči sa mi, super, žasnem, je mi ľúto, cítim s vami, štve ma to) s významom vysvetleným v Pravidlách. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční vo februári 2021 v centrále Route 66 v Lopeji.

Ako budú odmenení víťazi ?

Absolútny víťaz získa víkendový pobyt v centrále SK Route 66 pre 2 osoby v dátume podľa vlastného výberu a 30 minútový fotografický let. Víťazi jednotlivých kategórií budú ocenení vecnými cenami a zážitkovými pobytmi.