Filozofia

Slovenská asociácia Route 66 bola založená s cieľom združovať motoristov a nemotoristov , ktorí majú vzťah k legendárnej Route 66 a jej historickému odkazu.

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ROUTE 66

Americká Route 66 (US Route 66) vznikla resp. Bola spojazdnená v 20.tych rokoch minulého storočia a svojou existenciou navždy poznačila svetový motorizmus. A nie len to! Úžasný historický odkaz US Route 66 vnímame ako dovtedy nevídaný príspevok k bezpečnosti cestnej premávky, ale aj ekonomický rozvoj regiónov Spojených štátov, ktorými US Route viedla.

Hlavne tieto dve významné skutočnosti, bezpečnosť a ekonomický rozvoj, nás viedli k tomu , aby sme vypracovali projekt, ako možnú, aj keď zmenšenú paralelu Americkej US Route 66 u nás na Slovensku.

Významnú úlohu zohráva skutočnosť, že aj u nás, na Slovensku máme štátnu cestu 1. triedy s číslom 66, teda Slovenskú Route 66 !

Poučiac sa z historického odkazu US Route 66 sme sa rozhodli dať zaslúženú vážnosť našej "slovenskej" "šesťdesiatšestke".

Spracovali sme dopravno - bezpečnostný a rozvojový projekt "SK Route 66", ktorého cieľom je vybudovať SK Route 66 ako vzorovú bezpečnú Európsku cestu 1.triedy. Tieto skutočnosti sme deklarovali aj v Záväzku voči Európskej charte bezpečnosti cestnej premávky, ktorej cieľom je znižovať a znížiť dopravnú nehodovosť so smrteľnými následkami v Európe o 50%.

Okrem dopravno - bezpečnostného významu SK Route 66 predstavujeme súčasne projekt ako výnimočný a originálny pre rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Prostredníctvom paralely Americkej US Route 66 a Slovenskej SK Route 66 prenesieme pre motorizovaných návštevníkov Slovenska doposiaľ nevídanú a komplexnú ponuku prírodných krás , hradov, zámkov, kúpeľov, riek, jazier, krásnych historických miest a pamiatok a malebných rázovitých dedín so srdečnými a milými ľuďmi žijúcimi pozdĺž SK Route 66.

Táto cesta sa začína na juhu na hraničnom priechode v Šahách, prechádza Krupinou, Zvolenom, Banskou Bystricou, Lopejom (kde je centrála SK Route 66), pokračuje cez Brezno malebným Horehroním, okolo prameňa rieky Hron a cez Vernár prechádza pod končiare Vysokých Tatier do Popradu. Ďalej pokračuje cez Veľkú Lomnicu, Kežmarok, Spišskú Belú do Ždiaru a končí za Tatranskou Javorinou na poľskej hranici smerom na Zakopané.

Realizácia projektu SK Route 66 je v prípravno-realizačnej fáze a obsahuje prioritné osi

  • Dopravno-bezpečtnostná
  • Ekonomicko-rozvojová
  • Enviromentálna
  • Sociálna
  • Športová
  • Duchovná
  • Kultúrno-historická

O ďalšom vývoji realizácie Projektu SK Route 66 Vás budeme pravidelne informovať na našej web stránke.

Dr. Juraj Smrečan

Prezident Slovenskej asociácie Route 66