SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ROUTE 66

Ako to všetko začalo....

Zdroj : drawntheroadagain.com
Zdroj : drawntheroadagain.com

Americká Route 66 (US Route 66) vznikla resp. bola uvedená do prevádzky v dvadsiatych rokoch minulého storočia a svojou existenciou navždy poznačila svetový motorizmus. A nie len to! Úžasný historický odkaz US Route 66 vnímame ako dovtedy nevídaný príspevok k bezpečnosti cestnej premávky, ale aj ekonomický rozvoj regiónov Spojených štátov, ktorými US Route 66 viedla.

Hlavne tieto dve významné skutočnosti, bezpečnosť a ekonomický rozvoj, nás viedli k tomu , aby sme vypracovali projekt, ako možnú, aj keď zmenšenú paralelu Americkej US Route 66 u nás na Slovensku.

Významnou inšpiráciou pre túto úlohu zohráva skutočnosť, že aj u nás, na Slovensku máme štátnu cestu I. triedy s číslom 66, teda Slovenskú Route 66 !

Poučiac sa z historického odkazu US Route 66 sme sa rozhodli dať zaslúženú vážnosť našej "slovenskej šesťdesiatšestke".

SK ROUTE 66

Prostredníctvom paralely americkej US Route 66 a slovenskej SK Route 66 sa motorizovaný návštevník Slovenska prenesie na bežne nevídanú a komplexnú ponuku prírodných krás, hradov, zámkov, kúpeľov, riek, jazier, krásnych historických miest a pamiatok a malebných rázovitých dedín so srdečnými a milými ľuďmi žijúcimi pozdĺž celej SK Route 66. Viac tu

Spracovali sme dopravno - bezpečnostný a rozvojový projekt "SK Route 66", ktorého cieľom je vybudovať SK Route 66 ako vzorovú bezpečnú Európsku cestu I.triedy. Tieto skutočnosti sme deklarovali aj v Záväzku voči Európskej charte bezpečnosti cestnej premávky, ktorej cieľom je znižovať a znížiť dopravnú nehodovosť so smrteľnými následkami v Európe o 50%.

Okrem dopravno - bezpečnostného významu SK Route 66 predstavujeme súčasne projekt ako výnimočný a originálny pre rozvoj cestovného ruchu v Nitrianskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom samosprávnom kraji.

7 PRIORITNÝCH OSÍ

Realizácia projektu SK Route 66 je v prípravno - realizačnej fáze a obsahuje prioritné osi:

  1. Dopravno-bezpečnostná
  2. Ekonomicko-rozvojová
  3. Environmentálna
  4. Sociálna
  5. Športová
  6. Duchovná
  7. Kultúrno-historická

Verím, že projekt SK ROUTE 66 a jeho prínos pre Slovensko Vás zaujal tak ako nás...

Dr. Juraj Smrečan

Slovenská asociácia Route 66

prezident